Covid 19

Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Vi har valt att fylla glaset. Det betyder att vi anpassat våra kurser till att både levereras digitalt via live streamoch appen ZOOM samt i kurslokaler som vi anpassar möblering mm till rådande läge. 

2020-10-19 14:45